Tehnologie

Inovație în domeniul energetic: Prima centrală fotovoltaică plutitoare din România

Prima centrală fotovoltaică plutitoare din România, cu o capacitate de 1.000 kW (1 MW), construită pe lacul Grebla din Reșița, se apropie de finalizare cu sprijinul granturilor norvegiene.

Proiectul este realizat de către compania românească TMK Hydroenergy Power, parte a grupului CEZ.

Prima centrală fotovoltaică plutitoare din România

Scopul acestui proiect este de a reduce consumul de energie din surse convenționale, economisind costurile energetice și oferind o autonomie energetică parțială. Prin implementarea acestui proiect, se urmărește și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu o estimare de peste 332.622 tone de CO2 pe an și un total de 4.989,33 tone de CO2 pe o perioadă de 5 ani.

Centrala fotovoltaică plutitoare este amplasată pe lacul Grebla, cu o suprafață de 30.420 m², utilizând în mod inteligent luciul apei și efectul de răcire al lacului pentru maximizarea eficienței energetice. Aceasta va fi conectată la rețeaua electrică, generând aproximativ 1.087 MWh/an de energie electrică pentru consumul propriu al TMK.

Proiectul, care respectă obiectivele de neutralitate carbonului 2050 ale Guvernului României, are o valoare totală de 1.363.552 Euro, din care 737.500 Euro reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă. TMK Hydroenergy Power suportă o valoare totală a investiției de 626.052 Euro, acoperind cheltuielile eligibile și neeligibile.

Energia verde, o resursă vitală pentru viitorul durabil

Energia verde, sau energia regenerabilă, reprezintă o parte din ce în ce mai importantă a mixului energetic global, devenind o resursă vitală pentru viitorul durabil al planetei noastre. În contrast cu sursele tradiționale de energie, cum ar fi combustibilii fosili, energia verde este generată din surse naturale regenerabile, precum soarele, vântul, apa și biomasa. Aceste surse sunt inepuizabile și nu produc emisii de gaze cu efect de seră sau alte poluări nocive, oferind soluții sustenabile pentru satisfacerea nevoilor noastre energetice.

Energia verde reprezintă o soluție esențială în lupta împotriva schimbărilor climatice și a poluării, oferind o alternativă curată și sustenabilă la sursele tradiționale de energie. Investițiile în tehnologii regenerabile și infrastructuri verzi sunt esențiale pentru construirea unui viitor durabil și echitabil pentru toți locuitorii planetei noastre. Prin adoptarea și promovarea energiei verzi, putem contribui la protejarea mediului înconjurător, la stimularea inovației și la creșterea economiilor globale într-o direcție sustenabilă și responsabilă.