Tehnologie

Noul regulament în educație: Interzicerea telefoanelor mobile în școli

În România, noile reglementări din domeniul educației preuniversitare aduc schimbări semnificative privind utilizarea telefoanelor mobile în școli. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, telefoanele mobile vor fi interzise în timpul orelor de curs.

Schimbări majore în educație

Interzicerea telefoanelor mobile: Elevii nu vor mai avea voie să folosească telefoanele mobile în timpul orelor, cu excepția utilizării în scopuri educative, aprobate de cadrele didactice. Nerespectarea acestei reguli va duce la preluarea dispozitivelor de către personalul școlii, acestea fiind returnate la finalul zilei către părinți sau elevii majori.
Digitalizarea și flexibilitatea: Continuarea procesului de digitalizare include posibilitatea suspendării cursurilor fizice în situații excepționale, desfășurarea ședințelor consiliului de administrație și profesoral online sau hibrid, și stocarea documentelor manageriale în format digital.
Evaluarea comportamentului elevilor: La finalul fiecărui modul de învățare, elevii vor primi o notă la purtare, influențată negativ de absențele nemotivate. La fiecare 40 de absențe nemotivate sau 20% absențe nejustificate la o disciplină, media anuală la purtare va fi scăzută cu un punct.
Transparență și comunicare: Școlile vor publica autorizațiile de securitate la incendiu și sanitare pe site-urile proprii. De asemenea, va exista un program flexibil al secretariatului pentru a facilita comunicarea cu părinții.
Îmbunătățirea accesului la educație: Unitățile de învățământ sunt obligate să permită înscrierea persoanelor fără cod numeric personal. Grupuri de acomodare vor fi organizate pentru elevii care nu au fost înregistrați în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani.
Orientare școlară și profesională: Profesorii consilieri și diriginții vor emite recomandări pentru viitorul academic sau profesional al elevilor, iar unitățile de învățământ sunt încurajate să deruleze proiecte europene.

Sancțiuni disciplinare

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 introduce sancțiuni disciplinare variate, de la observații individuale și mustrări scrise, la retragerea temporară a burselor, mutarea disciplinară și exmatricularea, în funcție de gravitatea abaterilor.

Noile reglementări din domeniul educației preuniversitare din România, cu accent pe interzicerea telefoanelor mobile și digitalizarea proceselor educative, au ca scop îmbunătățirea disciplinei și accesului la educație. Aceste măsuri vor transforma semnificativ mediul educațional, adaptându-l la nevoile actuale și viitoare ale elevilor și profesorilor.

Telefoanele mobile în școli reprezintă un subiect de dezbatere intensă, având atât susținători, cât și critici. Pe de o parte, aceste dispozitive oferă elevilor acces rapid la informații și resurse educaționale online, facilitând învățarea și comunicarea eficientă. De asemenea, telefoanele mobile pot fi utile în caz de urgență, permițând elevilor să contacteze rapid părinții sau autoritățile.

Pe de altă parte, utilizarea necontrolată a telefoanelor mobile poate distrage atenția elevilor de la activitățile școlare, afectând performanțele academice și reducând timpul alocat interacțiunilor sociale directe. Profesorii și administrațiile școlare se confruntă adesea cu provocarea de a găsi un echilibru între beneficiile și dezavantajele utilizării telefoanelor mobile în școli, implementând politici care să reglementeze utilizarea acestora pentru a maximiza avantajele educaționale și a minimiza impactul negativ asupra procesului de învățare.